14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Masseafskedigelsesloven § 12

Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af masseafskedigelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 291 af 22. marts 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Overtrædelse af §§ 5, 6 og 7 straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside