Forarbejder til Markedsføringsloven GAMMEL - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 13