14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Markedsføringsloven GAMMEL   - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 13

Uddrag fra forarbejderne til markedsføringsloven gammel § 13:

Til § 11
Til stk. 1 Forslagets § 11, stk. 1, 1. pkt., viderefører bestemmelsen i den nuværende prismærkningslovs § 1, stk. 1, om mærkning, skiltning eller anden tydelig oplysning om priser for varer, der erhvervsmæssigt udbydes i detailsalg. Bestemmelsen blev indført med prismærkningsloven i 1977 og har til f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.