14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Markedsføringsloven GAMMEL   - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 27

Uddrag fra forarbejderne til markedsføringsloven gammel § 27:

Til § 25
Bestemmelsen opregner mulighederne for retsforfølgning, herunder Forbrugerombudsmandens mulighed for at meddele et administrativt påbud. Bestemmelsen svarer stort set til den gældende lovs § 22, idet der dog er foretaget en konsekvensændring som følge af indførelsen af muligheden for at få tilkendt et vederlag f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.