14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Markedsføringsloven GAMMEL   - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 24

Uddrag fra forarbejderne til markedsføringsloven gammel § 24:

Til § 22
Bestemmelsen svarer til den gældende lovs § 17, stk. 1, om muligheden for at udstede retningslinjer som udfylder god skik på specifikke områder. Bestemmelsen blev indsat i den nye markedsføringslov L 428 af 1. juni 1994. Om bestemmelsens baggrund og indhold henvises til Industriministeriets betænkning ”Ny marked...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.