14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Markedsføringsloven GAMMEL   - denne lov blev ophævet den 1. juli 2017, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 21

Uddrag fra forarbejderne til markedsføringsloven gammel § 21:

Til § 19
Bestemmelsen angiver værnetinget for anlæggelse af sager om overtrædelser af markedsføringsloven. Bestemmelsen er en ordret videreførelse af den gældende lovs § 14. Om bestemmelsens indhold og anvendelse henvises til bestemmelsens forarbejder i Industriministeriets betænkning ”Ny markedsføringslov” (betænkning n...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.