Mark- og vejfredsloven § 12

Denne konsoliderede version af mark- og vejfredsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om mark- og vejfred

Lov nr. 107 af 31. marts 1953,
jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 13. juni 2023

§ 12

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere bestemmelser om optagne dyrs afhændelse, herunder fastsætte særlige salgsmåder for dyr, som ikke kan ventes at indbringe deres fulde værdi ved de i § 9 nævnte salgsmåder.