14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mark- og vejfredsloven § 4d

Lov om mark- og vejfred paragraf 4d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mark- og vejfredsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4d Anlægger skadelidte sag mod forsikringsselskabet, skal selskabet tilsige ejeren af hesten til ethvert retsmøde med det varsel, som efter retsplejelovens § 175 gælder for vidner i borgerlige sager. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 2.

•••

Stk. 2 Enhver person, der tilsiges efter stk. 1, kan ved at fremsætte begæring herom til retsbogen indtræde som part i sagen. Indtræder den pågældende ikke, er afgørelsen af erstatningsspørgsmålet ved dom eller forlig bindende for vedkommende.

•••
profile photo
Profilside