14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mark- og vejfredsloven § 15

Lov om mark- og vejfred paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mark- og vejfredsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Husdyr må ikke græsse eller tøjres på de offentlige veje hørende arealer eller tøjres så nær herved, at de kan nå ind derpå. Dog kan vedkommende sogneråd med politidirektørens samtykke tillade græsning med køer eller geder på arealer henhørende til lidet befærdede kommunale bivej.

•••

Stk. 2 På marker, der grænser til offentlige veje, må tyre over 1½ år og uvane kreaturer kun græsse, såfremt de er forsvarligt tøjret eller marken frahegnet vejen på betryggende måde.

•••

Stk. 3 Tilsvarende bestemmelser kan i politivedtægten fastsættes for private veje, der er åbne for almindelig færdsel.

•••

Stk. 4 Overtrædelse af de i stk. 1 og 2 fastsatte bestemmelser straffes med bøde.

•••
profile photo
Profilside