Mæglingsmandsbekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af mæglingsmandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fastsættelse af vederlag til de i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer omhandlede mæglingsmænd

Bekendtgørelse nr. 276 af 18. juni 1979

§ 2

Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. april 1978.

Stk. 2 Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 265 af 24. august 1964.