14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forligsmandsloven § 6

Lov om mægling i arbejdsstridigheder paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forligsmandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 709 af 20. August 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Når der under en strid, som har givet en forligsmand anledning til at træde til efter § 3, opstår uenighed om løn, arbejdstid, overarbejde o.lign., og den rette erkendelse af, hvorledes de faktiske forhold i denne henseende har været, skønnes at være af betydning for stridens afgørelse, er forligsmanden berettiget til at afæske parterne erklæringer herom.

•••

Stk. 2 For så vidt disse erklæringer synes ham usikre eller ikke tilstrækkelig oplysende, har forligsmanden ret til at begære vidneforklaring optaget ved Arbejdsretten.

•••

Stk. 3 Forligsmanden har under disse vidneafhøringer for Arbejdsretten ret til at være til stede og kan vedrørende de i stk. 1 nævnte forhold begære sådanne yderligere spørgsmål stillet til vidnerne, som disses udsagn måtte give anledning til.

•••
profile photo
Profilside