Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven § 13

Denne konsoliderede version af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)

Lov nr. 413 af 20. august 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2019 af 14. december 2020,
som ændret ved lov nr. 832 af 14. juni 2022

§ 13

(Ophævet).