Luftfartsloven § 146c

Denne konsoliderede version af luftfartsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om luftfart

Lov nr. 252 af 10. juni 1960,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017,
som ændret ved lov nr. 1114 af 29. december 1997, lov nr. 542 af 08. juni 2006, lov nr. 731 af 08. juni 2018, lov nr. 1706 af 27. december 2018, lov nr. 970 af 26. juni 2020, lov nr. 2072 af 21. december 2020, lov nr. 2073 af 21. december 2020 og lov nr. 2399 af 14. december 2021

§ 146c

En tilbagekaldelse efter § 58 og § 146 a, stk. 2, kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis en ansøgning herom afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt tilbagekaldelsen er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5 år efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år, efter at ophævelsen senest er nægtet ved dom. § 146 b, 2. og 3. punktum, finder tilsvarende anvendelse.