14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Luftfartsloven § 35

Lov om luftfart paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af luftfartsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Certifikat til at gøre tjeneste på luftfartøj som fører eller i anden stilling, som transport-, bygnings- og boligministeren bestemmer, udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til den, der opfylder de for vedkommende tjeneste fastsatte krav.

•••

Stk. 2 Certifikatet kan begrænses til at gælde luftfart med bestemte arter af luftfartøjer, luftfart af bestemt art eller luftfart inden for bestemt område.

•••

Stk. 3 Når ansøgeren opfylder de betingelser, der er gældende for udstedelse af certifikatet, udstedes dette uden angivelse af udløbsdato eller for bestemt tid.

•••

Stk. 4 Certifikatet kan nægtes den, der er dømt for strafbart forhold, som begrunder en nærliggende fare for misbrug af certifikatet, jf. straffelovens § 78.

•••
profile photo
Profilside