14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lovvalgsloven § 1

Lov om, hvilket lands retsregler der skal anvendes på løsørekøb af international karakter paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lovvalgsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 722 af 24. October 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne lov finder anvendelse på løsørekøb af international karakter.

•••

Stk. 2 Loven gælder dog ikke

  • a. køb af registreret skib eller luftfartøj.

  • b. køb af værdipapirer.

  • c. salg som led i en tvangsfuldbyrdelse eller i øvrigt ved rettens foranstaltning.

  • d. forbrugerkøb, jfr. købelovens § 4 a.

•••

Stk. 3 Med køb ligestilles aftale om levering af løsøregenstande, som først skal tilvirkes, hvis de nødvendige materialer skal ydes af den, der skal levere genstanden.

•••
profile photo
Profilside