14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 764 af 01. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Isolation på sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger samt aflåsning af værelser om natten
Lederen af en sikret døgninstitution eller særligt sikret afdeling efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service eller dennes stedfortræder kan beslutte at anbringe et barn eller en ung i et særligt afsondret isolationsrum, når der er overhængende fare for, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre.

•••

Stk. 2 Isolation efter stk. 1 skal være så kortvarig og skånsom som muligt og må ikke vare længere end 2 timer på en sikret døgninstitution og 4 timer på en særligt sikret afdeling. Aflåsning af værelser om natten er ikke isolation.

•••

Stk. 3 Der skal løbende føres tilsyn med et barn eller en ung, der er anbragt i isolation.

•••

Stk. 4 Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af isolation, herunder rammerne for isolation og tilsyn med barnet eller den unge samt aflåsning af værelser om natten. Voksenansvarsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside