Bøger, som nævner Voksenansvarsloven § 11

Retssikkerhedsloven (1. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Søren Blæsbjerg
Udgivelsesdato: 14. dec 2022
DJØF Forlag

Bemærk, at § 11 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11, om det har en betydning.

Afgørelser truffet af børn og unge-udvalget

- Side 449 -

...servicelovens § 75, stk. 3, 10) ændring af anbringelsessted efter servicelovens § 69, stk. 3, 11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter servicelovens § 71, stk. 3-5, 12) flytning eller hjemtagelse af anbragt barn efter servicelovens § 78, stk. 4, 13) tilbageholdelse og 14) brev- og telefonkontrol efter voksenansvarslovens §§ 11, stk. 1 og 2, og 15, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek