Bøger, som nævner Voksenansvarsloven § 11

Bemærk, at § 11 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11, om det har en betydning.

Hvilke sager?

- Side 74 -

...a,9 godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,10 ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,11 afbrydelse af forbindelsen mv. efter § 71, stk. 3-5,12 flytning eller hjemtagelse efter § 78, stk. 4,13 tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i voksenansvarsloven og14 brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i voksenansvarsloven.

Læs på Jurabibliotek