14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, forelægger senest den 1. januar 2006 det i § 8 nævnte aftaleudkast for den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres. Skal overførslen ske til en myndighed, der oprettes den 1. januar 2007, forelægges aftaleudkastet senest den 1. januar 2006 for det organ, der forbereder oprettelsen af den pågældende myndighed, eller, hvis et sådant organ ikke er oprettet, for den myndighed, der har ansvaret for oprettelsen af vedkommende myndighed. Skal overførslen ske til en statslig myndighed eller en selvejende institution, forelægges aftaleudkastet senest den 1. januar 2006 for finansministeren.

•••

Stk. 2 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, sender det i § 8 nævnte aftaleudkast til vedkommende delingsråd, jf. § 18, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

•••
profile photo
Profilside