14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, udarbejder et udkast til en samlet aftale mellem på den ene side den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og på den anden side den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres efter § 3 og § 4 (aftaleudkast). Aftaleudkastet skal herunder omfatte fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, som fremkommer efter aftaleudkastets udarbejdelse. Aftaleudkastet skal alene indeholde en samlet angivelse under et af, hvilke aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte der i udkastet foreslås overført til statslige myndigheder og selvejende institutioner.

•••

Stk. 2 Aftaleudkastet kan indeholde vilkår om, at en myndighed overtager et aktiv eller indtræder i en rettighed på betingelse af, at myndigheden betaler et beløb til en eller flere af de øvrige myndigheder, hvortil der skal ske overførsler, eller vilkår om, at en myndighed overtager et passiv eller indtræder i en forpligtelse på betingelse af, at en eller flere af de øvrige myndigheder, hvortil der skal ske overførsler, betaler et beløb til den pågældende myndighed. Aftaleudkastet kan endvidere indeholde vilkår om, at en myndighed overtager et aktiv eller indtræder i en rettighed, der overføres fra en myndighed, der ikke nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, på betingelse af, at myndigheden betaler et beløb til den myndighed, hvorfra aktivet eller rettigheden overføres.

•••

Stk. 3 Aftaleudkast er fortrolige, indtil aftale er indgået efter § 10 og § 11, mæglingsforslag er vedtaget efter § 12, eller der foreligger en beslutning efter § 13. Oplysninger i aftaleudkastet om overførslen af en ansat kan dog videregives til den ansatte, oplysningen vedrører.

•••
profile photo
Profilside