14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Den eller de myndigheder, hvortil en opgave overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overtager den 1. januar 2007 de ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaven.

•••

Stk. 2 Den eller de myndigheder, hvortil en opgave omfattet af § 3, stk. 2, overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overtager den 1. januar 2007 de ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af den pågældende opgave.

•••

Stk. 3 Fra en myndighed, der nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overføres den 1. januar 2007 ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, til de myndigheder, hvortil den pågældende myndigheds opgaver overføres.

•••

Stk. 4 Fra en myndighed, der ikke nedlægges, overføres den 1. januar 2007 til de myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed, en forholdsmæssig del af de ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, og som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, som fortsat varetages af myndigheden efter den 1. januar 2007.

•••
profile photo
Profilside