14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den eller de myndigheder, hvortil en opgave overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overtager den 1. januar 2007 de aktiver og passiver, der udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaven. Den eller de myndigheder, hvortil opgaven overføres, indtræder endvidere den 1. januar 2007 i de rettigheder og pligter, som udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaven.

•••

Stk. 2 Den eller de myndigheder, hvortil en opgave overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overtager den 1. januar 2007 de aktiver og passiver, der udelukkende er knyttet til varetagelsen af en opgave, en myndighed har varetaget efter de ulovbestemte regler om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne), og som har en nær og naturlig tilknytning til den opgave, der overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Den eller de myndigheder, hvortil opgaven overføres, indtræder endvidere den 1. januar 2007 i de rettigheder og pligter, der udelukkende er knyttet til opgaver omfattet af 1. pkt. Det er en betingelse, at den eller de myndigheder, hvortil opgaven overføres, fortsat lovligt kan varetage den opgave, myndigheden har varetaget efter kommunalfuldmagtsreglerne.

•••

Stk. 3 Fra en myndighed, der nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overføres den 1. januar 2007 aktiver og passiver, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, til de myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed. De myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed, indtræder endvidere den 1. januar 2007 i de af den pågældende myndigheds rettigheder og pligter, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2.

•••

Stk. 4 Fra en myndighed, der ikke nedlægges, overføres den 1. januar 2007 til de myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed, en forholdsmæssig del af de aktiver og passiver, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, og som ikke udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaver, som fortsat varetages af myndigheden efter den 1. januar 2007. De myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed, indtræder endvidere den 1. januar 2007 i en forholdsmæssig del af de af den pågældende myndigheds rettigheder og pligter, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, og som ikke udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaver, som fortsat varetages af myndigheden efter den 1. januar 2007.

•••
profile photo
Profilside