14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Delingsrådet behandler efter reglerne i §§ 11-13 sager om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres fra amtskommuner og kommuner, der er beliggende inden for delingsrådets område, jf. § 18, stk. 1.

•••

Stk. 2 Sager om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres fra Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Hovedstadens Udviklingsråd, behandles af delingsrådet for Københavns og Frederiksborg Amter samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner.

•••
profile photo
Profilside