14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra kommentarerne til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 17:

Til § 17
Til stk. 1 Efter bestemmelsen bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til efter forhandling med finansministeren at fastsætte regler for udarbejdelsen af det aftaleudkast, som en myndighed, hvorfra der overføres opgaver, skal udarbejde efter § 8. Indenrigs- og sundhedsministeren vil bla...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.