14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for udarbejdelsen af aftaleudkast, jf. § 8, herunder regler for værdiansættelsen af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter og regler om revisionspåtegning af aftaleudkastet, for så vidt angår opgørelsen over, hvilke aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte der skal overføres efter § 3 og § 4.

•••

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte ved aftaleindgåelse efter § 10 og § 11 og vedtagelse af mæglingsforslag efter § 12, herunder regler for fordelingen af pensionsforpligtelsen efter § 7, stk. 3 og 4, mellem de myndigheder, hvortil der overføres opgaver.

•••

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan desuden efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte ved beslutning efter § 13, herunder for delingsrådets, jf. § 18, fastsættelse af vilkår efter § 13, stk. 1, 2. pkt., jf. § 8, stk. 2, eller pålæg om afhændelse af aktiver efter § 13, stk. 2, og regler for fordelingen af pensionsforpligtelsen efter § 7, stk. 3 og 4, mellem de myndigheder, hvortil der overføres opgaver.

•••

Stk. 4 Ved fastsættelsen af regler efter stk. 2 og 3 kan bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, fraviges, i det omfang det skønnes nødvendigt for at opnå en rimelig fordeling af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter mellem de myndigheder, hvortil overførsel af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter skal ske fra den myndighed, hvorfra en opgave overføres.

•••
profile photo
Profilside