14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Delingsrådet, jf. § 18, fremsætter et mæglingsforslag til en samlet aftale mellem på den ene side den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og på den anden side den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, hvis der ikke under forhandlingerne efter § 11 er opnået enighed om en aftale. Bestemmelserne i § 8, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Delingsrådet fastsætter en frist, inden for hvilken de i stk. 1 nævnte myndigheders svar på, om mæglingsforslaget kan vedtages, skal foreligge.

•••

Stk. 3 Vedtages mæglingsforslaget, er dette bindende for de i stk. 1 nævnte myndigheder.

•••

Stk. 4 Mæglingsforslaget er fortroligt, indtil aftale er indgået efter § 11, mæglingsforslaget er vedtaget efter stk. 3, eller der foreligger en beslutning efter § 13. Oplysninger i mæglingsforslaget om overførslen af en ansat kan dog videregives til den ansatte, oplysningen vedrører.

•••

Stk. 5 Delingsrådet sender mæglingsforslaget til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

•••
profile photo
Profilside