14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 539 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven finder anvendelse ved de opgaveflytninger mellem amtskommunerne, kommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og statslige myndigheder, der sker den 1. januar 2007 i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Loven finder tilsvarende anvendelse ved opgaveflytninger mellem på den ene side de i 1. pkt. nævnte myndigheder og på den anden side fællesskaber mellem de i 1. pkt. nævnte myndigheder, selvejende institutioner m.v., der sker den 1. januar 2007 i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen.

•••

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse ved den sammenlægning af kommuner, der sker i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, ved delegation af opgaver i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder eller ved opgaveflytninger mellem statslige myndigheder.

•••

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at loven uanset stk. 1 og 2 med de fornødne tilpasninger helt eller delvis finder anvendelse ved opgaveflytninger i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen.

•••
profile photo
Profilside