14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte § 6

Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 383 af 09. August 1945. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ministeren for Handel, Industri og Søfart, der iøvrigt træffer de til nærværende Lovs Gennemførelse fornødne Foranstaltninger, kan med Folketingets Finansudvalgs Samtykke bestemme, at ogsaa andre under eller i Tilslutning til Krigen indtrufne Krigsbegivenheder end de i § 1 omhandlede vil kunne danne Grundlag for Tildeling af Hædersgaver efter denne Lov.

•••
profile photo
Profilside