Pensionsopsparingsloven § 5a

Denne konsoliderede version af pensionsopsparingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter

Lov nr. 293 af 24. april 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 17. august 2020

§ 5a

Medmindre andet fremgår af omstændighederne, anses som nærmeste pårørende kontohaverens ægtefælle, en samlever, der opfylder kravene i stk. 2, børn eller arvinger i nævnte rækkefølge.

Stk. 2 For at være omfattet af stk. 1 skal en samlever leve sammen med kontohaveren på fælles bopæl og

  • 1) vente, have eller have haft et barn sammen med kontohaveren eller

  • 2) have levet sammen med kontohaveren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Stk. 3 En fælles bopæl som nævnt i stk. 2 anses ikke for ophørt ved midlertidigt ophold i anden bolig eller ved ophold i institution.