Lov om Visitdenmark § 12

Denne konsoliderede version af lov om Visitdenmark er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 648 af 15. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019

§ 12

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.