Lov om Visitdenmark § 11

Denne konsoliderede version af lov om Visitdenmark er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 648 af 15. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019

§ 11

Visitdenmarks regnskab aflægges årligt efter årsregnskabslovens regler. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor og indsendes efterfølgende til økonomi- og erhvervsministeren.