14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner § 9c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 787 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9c For at fastholde studerende i uddannelse skal institutionen yde bistand til de studerende, der har behov herfor.

•••

Stk. 2 Institutionen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

•••

Stk. 3 Institutionen har pligt til at opfordre en studerende til at søge vejledning hos Studievalg Danmark eller den relevante institution, hvis den studerende ønsker at afbryde sin uddannelse eller begynde på en anden uddannelse.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.

•••
profile photo
Profilside