Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1362 af 16. december 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016,
som ændret ved lov nr. 435 af 08. maj 2017, lov nr. 492 af 15. maj 2023 og lov nr. 716 af 13. juni 2023

§ 7

Uddannelsesinstitutionerne udbyder videregående heltidsuddannelser, som er selvstændige, afrundede uddannelsesforløb, inden for deres fagområder.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionerne kan udbyde ekstra uddannelsesaktiviteter til særligt talentfulde studerende, der er optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse.