14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale  - Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. § 32. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 264 af 25. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Følgende bestemmelser i udlændingeloven finder anvendelse på personer omfattet af § 3 og § 5, stk. 2, idet personer efter disse bestemmelser stilles, som om de fortsat var omfattet af EU-reglerne:

•••
profile photo
Profilside