14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter § 23:

Til § 23
I forslagets § 23 fastsættes frister for den kompetente komités sagsbehandling. Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende lovs § 10. Nedenfor præciseres dog bl.a., hvorledes fristen skal beregnes, idet der kan konstateres varierende praksis herfor i de nuværende regionale komiteer.Bestemmelsen implementerer GCP-direktivets artikel ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.