14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter § 21b:

Der er i dag i komitéloven ikke regler om den videnskabsetiske bedømmelse af sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.Det foreslås, at der § 21 indsættes et nyt kapitel 5 a i komitéloven indeholdende §§ 21 a og 21 b om den videnskabsetiske bedømmelse af sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.Det foreslås, at kapitel 5 a benævnes ”Den ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.