Lov om videnskabelig uredelighed m.v. § 23

Denne konsoliderede version af lov om videnskabelig uredelighed m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 383 af 26. april 2017

§ 23

Sekretariatsbetjeningen af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet.