14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. Kapitel 7

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om videnskabelig uredelighed m.v. og bygger på lov nr. 383 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§27 Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Medlemmerne af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, hvis udpegningsperiode ikke er udløbet ved lovens ikrafttræden, udgør Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, indtil nævnets medlemmer er udpeget i overensstemmelse med § 6.

Stk. 3 Medlemmerne af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, hvis udpegningsperiode ikke er udløbet ved lovens ikrafttræden, bistår efter anmodning fra Nævnet for Videnskabelig Uredelighed med at færdigbehandle sager indbragt før lovens ikrafttræden.

Stk. 4 Loven finder ikke anvendelse på sager indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed før lovens ikrafttræden. For disse sager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5 De første årlige beretninger efter §§ 21 og 22 vedrører perioden fra lovens ikrafttræden til og med den 31. december 2018.

§28 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside