14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om videnskabelig uredelighed m.v. og bygger på lov nr. 383 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Definitioner

§3 I denne lov forstås ved:

 • 1) Videnskabelig uredelighed: Fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.

 • 2) Fabrikering: Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.

 • 3) Forfalskning: Manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer samt ændring eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende.

 • 4) Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering.

 • 5) Tvivlsom forskningspraksis: Brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning.

 • 6) Videnskabeligt produkt: Et produkt frembragt ved anvendelse af videnskabelige metoder som led i forskning, herunder ansøgninger om forskningsmidler.

 • 7) Forsker: En person, der er ph.d.-studerende, har en ph.d.-grad eller har tilsvarende kvalifikationer.

 • 8) Forskningsinstitution: En offentlig dansk institution, der udøver forskning.

Stk. 2 Videnskabelig uredelighed, jf. stk. 1, nr. 1, omfatter ikke

 • 1) tilfælde af fabrikering, forfalskning og plagiering, som kun har haft ringe betydning ved planlægningen, gennemførelsen eller rapporteringen af forskningen,

 • 2) spørgsmål om videnskabelige teoriers holdbarhed og

 • 3) spørgsmål om forskningskvaliteten af et videnskabeligt produkt.

profile photo
Profilside