14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om videnskabelig uredelighed m.v. § 24:

Til § 24
Efter gældende ret fører uddannelses- og forskningsministeren tilsyn med UVVU som en del af det almindelige sektortilsyn.Der henvises til afsnit 3.8.1 i de almindelige bemærkninger.Det foreslås med bestemmelsen eksplicit reguleret, at uddannelses- og forskningsministeren fører tilsyn med, at denne lov og regler fastsat i medfør heraf overholdes. De...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.