14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om videnskabelig uredelighed m.v. § 18:

Til § 18
UVVU's afgørelser kan i medfør af gældende ret ikke indbringes for anden administrativ myndighed (forvaltningsmyndighed).Der henvises til afsnit 3.5.1.5 i de almindelige bemærkninger.Med den foreslåede bestemmelse fastholdes i overensstemmelse med ekspertudvalgets anbefalinger gældende ret for så vidt angår Nævnet for Videnskabelig Uredelighed med ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.