14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet og bygger på lov nr. 879 af 12. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at §§ 79 a og 81 a, § 83, stk. 1, 3 og 5, § 83 a, § 84, stk. 1, §§ 86, 90-92, 94 og 94 a, § 139, stk. 2, og §§ 151, 151 b og 151 c i lov om social service og § 8, stk. 1 og 2, og §§ 32 og 33 i lov om friplejeboliger og regler fastsat i medfør heraf helt eller delvis ikke skal gælde for kommunen eller de tilbud i kommunen, som kommunalbestyrelsen udpeger, jf. dog stk. 2 og 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe forskellige beslutninger for forskellige tilbud i kommunen.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan ikke fravige bestemmelserne nævnt i stk. 1, for så vidt angår borgere, der modtager hjælp efter §§ 85, 95-100, 103, 104, 107, 108, 114 eller 118 i lov om social service.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan ikke fravige bestemmelserne nævnt i stk. 1, for så vidt angår borgere, der benytter deres ret efter § 3 i lov om friplejeboliger til frit at vælge at indgå en lejeaftale med en friplejeboligleverandør om en plejebolig eller en lignende boligform, der er beliggende i en anden kommune end dem, der fremgår af § 2.

•••
profile photo
Profilside