Lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 272 af 04. juni 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 428 af 30. september 1980,
som ændret ved lov nr. 980 af 17. december 1997

§ 5

Udenrigsministeren fastsætter regler for karakteren af bistandsarbejdet og den forudgående uddannelse, herunder betingelserne for, hvornår bistandsarbejdet eller uddannelsen kan afbrydes. Ministeren fastsætter endvidere regler med hensyn til indkvartering, forplejning, lønning m. v., som skal gælde for de værnepligtige under udsendelsen og den forudgående uddannelse.

Stk. 2 Udenrigsministeren kan bemyndige en privat organisation til at administrere regler udstedt i medfør af stk. 1.