Lov om Vækstfonden § 9

Denne konsoliderede version af lov om Vækstfonden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 691 af 08. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 1940 af 15. december 2020

§ 9

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om oprettelse, organisering, drift, tilsyn m.v. af selvstændige erhvervsfremmeordninger og -initiativer, som henlægges til administration i Vækstfonden.