14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Vækstfonden § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om vækstfonden og bygger på lov nr. 691 af 08. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for beslutninger i medfør af §§ 3-6, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser Bekendtgørelse om garantiordning i Vækstfonden for udlån til store virksomheder Bekendtgørelse om garantiordning i Vækstfonden for udlån til små og mellemstore virksomheder

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside