14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Vækstfonden § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om vækstfonden og bygger på lov nr. 691 af 08. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Vækstfondens regnskabsår er kalenderåret.

•••

Stk. 2 Vækstfondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med standard for offentlig revision, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges efter indstilling fra bestyrelsen af erhvervsministeren på det årlige virksomhedsmøde og kan genvælges.

•••

Stk. 3 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på et virksomhedsmøde.

•••
profile photo
Profilside