14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Vækstfonden § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om vækstfonden og bygger på lov nr. 691 af 08. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Finansministeren kan ud over adgangen til at optage lån, herunder statsligt genudlån, jf. § 16, stk. 2, lade Vækstfonden optage genudlån hos Danmarks Nationalbank inden for en ramme på 1 mia. kr.

•••

Stk. 2 Genudlånsadgangen på 1 mia. kr. skal sikre Vækstfondens aktiviteter i tilfælde, hvor Vækstfondens likviditet kommer under pres, og sikre, at Vækstfonden ikke skal frigøre likviditet før tid med henblik på at kunne udbetale udbytte.

•••

Stk. 3 Genudlånsadgangen på 1 mia. kr., jf. stk. 1, medregnes i Vækstfondens likviditetsberedskab.

•••

Stk. 4 Vækstfonden betaler en provision til staten på 0,15 pct. p.a. af det nominelle udestående på lån optaget i medfør af stk. 1.

•••

Stk. 5 Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010, finder anvendelse på genudlån efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside