14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Vækstfonden § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om vækstfonden og bygger på lov nr. 691 af 08. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Vækstfondens egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den sammen med hensættelserne udgør et forsvarligt grundlag for virksomhedens forpligtelser og aktiviteter.

•••

Stk. 2 Vækstfonden kan optage lån, herunder statsligt genudlån, til finansiering af sine aktiviteter, i det omfang der er etableret bevillingsmæssig hjemmel hertil.

•••

Stk. 3 Vækstfonden kan refinansiere allerede optagne lån, som er optaget til finansiering af Vækstfondens aktiviteter, så længe Vækstfondens forpligtelser i forhold til de konkrete aktiviteter består. Refinansiering kan ske uden godkendelse fra Folketingets Finansudvalg.

•••
profile photo
Profilside