14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 28:

Til § 28
Til stk. 1    Undersøgelseskommissionen vil i løbet af undersøgelsen kunne komme til at træffe en række processuelle beslutninger. Der bør være adgang til domstolsprøvelse af disse beslutninger. Det bemærkes herved, at en undersøgelsesrets afgørelser efter retsplejelovens § 21 a, stk. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.