Lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 238 af 04. juni 1980,
jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 06. juni 2007

§ 10

Loven gælder ikke for Grønland.